اجاره خودرو بدون راننده:

– مستاجر موظف به دقت در نگهداری خودرو و استفاده بهینه از آن می باشد.
– خودروهای استیجاری به ازاء هر شبانه روز ۲۵۰ کیلومتر مجاز به حرکتی می باشند که جمعا بر اساس کل تعداد روزهای اجاره محاسبه خواهد شد و در صورت حرکت بیش از حد مقرر مستاجر موظف به پرداخت مبلغ مازاد به ازاء هر کیلومتر که در لیست قیمت درج گردیده می باشد.
– کیلومتر مجاز برای خودروهایی که قرارداد ماهیانه منعقد گردیده معادل ۵۰۰۰ کیلومتر مصرف هر ماه می باشد.
– هر گونه تخلف و تخطی از قوانین راهنمائی رانندگی و قوانین شرعی به عهده مستاجر می باشد.
اجاره خودروهای سواری بدون راننده برای همه افراد بالاتر از ۱۸ سال و دارای گواهینامه رانندگی که مدارک تضمینی مورد نیاز را تهیه نمایند مقدور می باشد. اجاره خودرو برای افرادی که فاقد گواهینامه باشند با معرفی یک نفر دارای گواهینامه به عنوان راننده مقدور می باشد. بدیهی است حضور هر دو نفر در زمان عقد قرارداد الزامی است.
مدارک مورد نیاز
یک فقره چک به مبلغ خودرو به انضمام یکی از مدارک ذیل:
۱- یک فقره سند ملکی
۲- جواز کسب معتبر تهران
۳- مدارک کارمند رسمی
۴- مبلغ دیپوزیت نقدی معادل تقریبی ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت خودرو
ضمانت خلافی:
یک فقره چک به مبلغ ۵ میلیون ریال بابت ضمانت خلافی که دو ماه پس از عودت خودرو مسترد خواهد شد.

اجاره خودرو با راننده:

در این گونه اجاره خودرو از شما هیچگونه مدرکی گرفته نخواهد شد و تمام مسیولیت خودرو بر عهده راننده مجموعه میباشد.
بدیهیست که اجاره خودرو بدون راننده نیز شامل کرایه خارج از شهر و کیلومتر اضافه و ساعت اضافی نیز میشود که در هنگام عقد قرارداد تمامی موارد باید ذکر شود.