مدارک مورد نیاز برای متقاضیان ایرانی به شرح زیر میباشد:

یه فقره چک ضمانت به مبلغ خودرو بدون تاریخ و در وجه حامل
یک جلد سند مالکیت ملک تهران حداقل به ارزش خودرو
یا جواز کسب معتبر
یا مدارک مربوط به شرکت و روزنامه رسمی
(هرکدام از سه مورد بالا به تنهایی کفایت میکند)
کارت ملی متقاضی و گواهینامه معتبر نیز باید به رویت شرکت برسد.

 

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان خارجی نیز به شرح زیر است:

بلیط رفت و برگشت با تاریخ معتبر
گذرنامه تاریخ دار
مبلغ ۵۰۰۰ دلار به صورت نقد جهت ضمانت
(بعد از تحویل خودرو عودت خواهد شد)
و گواهینامه معتبر بین المللی