پیشنهاد آلما رنت به شرکت های خصوصی و دولتی در خصوص سرویس های مدیران و همچنین مهمانان، اجاره خودرو به صورت سالانه و ماهانه و هفتگی می باشد، یکی از مزایای کرایه خودرو برای شرکت و ادارات شامل عدم پرداخت هزینه های بالا جهت خرید خودروهای لوکس می باشد و از دیگر مزایا استفاده از رانندگانی مجرب و آموزش دیده موسسه کرایه اتومبیل آلما رنت جهت رانندگی خودروهای اجاره ای می باشد، اجاره کنندگان دولتی و خصوصی باید مد نظر داشته باشند که در صورت اجاره خودرو با راننده هزینه های پرسنلی و بیمه و دیگر هزینه های راننده به عهده شرکت آلما رنت می باشد.
کلیه خودروهای آلما رنت مجهز به بیمه شخص ثالث و بدنه می باشند.
تمامی رانندگان آلما رنت افرادی آموزش دیده جهت تشریفات می باشند.
در صورت تکمیل قرارداد یک ساله ، تخفیفات شرکتی شامل می گردد. خدمات ترانسفر به صورت جداگانه در اختیار کلیه ادارات دولتی و خصوصی قرار گرفته می شود.