هند و تلاش برای تغییر رویکرد نسبت به طالبان

در سایت اجاره خودرو لوکس مطلب هند و تلاش برای تغییر رویکرد نسبت به طالبان مشاهده می کنید
هند از زمان آغاز روند صلح افغانستان در دو سال پیش، در حاشیه بوده است اما احتمال تغییر رویکرد این کشور نسبت به طالبان وجود دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت rentacars اجاره خودرو لوکس