خارطوم: برای عادی سازی روابط با اسرائیل تحت فشار زیادی قرار داریم

در سایت اجاره خودرو لوکس مطلب خارطوم: برای عادی سازی روابط با اسرائیل تحت فشار زیادی قرار داریم مشاهده می کنید
وزیر اطلاع رسانی سودان اعلام کرد که این کشور برای عادی سازی روابط خارطوم و تل آویو، در معرض فشارهای زیادی قرار دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت rentacars اجاره خودرو لوکس