آخرین مصوبات شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی

در سایت اجاره خودرو لوکس مطلب آخرین مصوبات شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی مشاهده می کنید
شورای صدور پروانه نمایش آثار غیر سینمایی با عرضه سه عنوان بلند داستانی موافقت کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت rentacars اجاره خودرو لوکس