تعطیلی برخی مدارس اردبیل درپی بارش برف

در سایت اجاره خودرو لوکس مطلب تعطیلی برخی مدارس اردبیل درپی بارش برف مشاهده می کنید
تداوم بارش برف و برودت هوا برخی از مدارس استان اردبیل را به تعطیلی کشاند.
ممنون بابت بازدید از سایت rentacars اجاره خودرو لوکس