سخنگوی ستاد انتخابات به تسنیم خبر داد: مدارک 2345 نفر به شورای نگهبان ارسال شد

در سایت اجاره خودرو لوکس مطلب سخنگوی ستاد انتخابات به تسنیم خبر داد: مدارک 2345 نفر به شورای نگهبان ارسال شد مشاهده می کنید
سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ارسال تمامی افراد ثبت نام کننده به شورای نگهبان خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت rentacars اجاره خودرو لوکس