آمریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد

در سایت اجاره خودرو لوکس مطلب آمریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد مشاهده می کنید
هیئت آمریکا در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای جمعه خواستار جلوگیری از اتمام تحریم‌های تسلیحاتی این سازمان علیه ایران شده است
ممنون بابت بازدید از سایت rentacars اجاره خودرو لوکس