اصناف بدون بارکد مجاز به بازگشایی نیستند

در سایت اجاره خودرو لوکس مطلب اصناف بدون بارکد مجاز به بازگشایی نیستند مشاهده می کنید
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه همه مشاغل می‌توانند وارد سامانه وزارت بهداشت شوند و بارکد مخصوص خود را دریافت کنند، گفت: اصنافی که بارکد را دریافت نکرده‌اند اجازه بازگشایی ندارند.
ممنون بابت بازدید از سایت rentacars اجاره خودرو لوکس