درخواست مجلسی‌ها از دولت برای تدوام برنامه بورسی شدن شستا

در سایت اجاره خودرو لوکس مطلب درخواست مجلسی‌ها از دولت برای تدوام برنامه بورسی شدن شستا مشاهده می کنید
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بورسی شدن شستا را اقدام درخور توجهی دانست و گفت: بورسی شدن شستا را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم دولت بتواند این سیاست‌ها را ادامه دهد. 
ممنون بابت بازدید از سایت rentacars اجاره خودرو لوکس