ردپای واسطه‌ها در افزایش ضرایب قیمتی زنجیره فولاد/ درخواست انجمن فولاد از مرکز پژوهش‌های مجلس

در سایت اجاره خودرو لوکس مطلب ردپای واسطه‌ها در افزایش ضرایب قیمتی زنجیره فولاد/ درخواست انجمن فولاد از مرکز پژوهش‌های مجلس مشاهده می کنید
قیمت گذاری زنجیره فولاد در حالی هنوز به نتیجه‌ای نرسیده که اختلافات موجود میان فولادی‌ها و معدنی‌ها در درصدهای مورد موافقت دو طرف اصلی‌ترین دلیل این عدم تصمیم گیری عنوان شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت rentacars اجاره خودرو لوکس